Çarşı Medya
Asistan

Çocuklar Felsefe Eğitimi Almalı

Çocuklar Felsefe Eğitimi Almalı

İlk etapta korkutucu gibi gelse de felsefenin ana hatlarına baktığınız zaman aslında insan unsuru başta olmak üzere doğayı ve nedensellikleri anlayabilme adına en geçerli konulardan biri olduğu söylenebilir. Kendini tanıyamayan birey, ne etrafındakileri ne de çevresinde olup bitenleri tam olarak değerlendiremez. Bu yüzden eğitimlerin devamlı ve tutarlı bir şekilde devam etmesi gerekir.

Alınacak eğitimler ise ağaç yaşken eğilir atasözünden hareketle, küçük yaşlarda verilmeye başlanmalıdır. Çocuklar için felsefenin temelleri 1970 yıllarında Profesör Matthew Lipman tarafından atılmış eğitim hareketleri ile hayat bulmaya başlamıştır. Günümüzde elliye yakın ülkede, merkezler, dernekler ve enstitüler sayesinde çocuklara bu eğitimler verilmektedir.

Çocuklar için felsefe, yaşam ile ilgili derin sorularla, demokratik şekilde, eğlenceli ve güvenli bir ortamda felsefe ile tanışma fırsatı verir. Bu sayede çocuklar da sorgulamayı, düşünmeyi, dinlemeyi, kıyaslamayı ve nedenselliği öğrenme ve yakından tanıma fırsatı yakalamış olurlar.

Hangi Konulardan Bahsedilir?

Okul öncesi döneminde başlamak üzere, uygun olan her yaşa göre farklı etkinliklerin düzenlendiği felsefi tartışmalar ve çeşitli konular üzerinde bir araya gelinir. Ve fikir alışverişleri yapılır. Erken yaştaki çocuklar için, günlük yaşantıları içinde tanık oldukları, somut halde tecrübe sağladıkları, cesaret, erdemler, birlik olabilme gibi konular yanında, çevrecilik ve hayvan hakları gibi konular ile ilgili aktiviteler halinde çalışmalar yapılır. Aktiviteler sona erdiğinde ise, çocukların en çok ilgi duydukları konular üzerinde grup olarak sorgulanır ve tartışma alanı oluşturulur.

Çocuklar Neden Felsefeyi Hayatlarına Sokmalıdır?

Çocukları hayat ile ilgili merak ettikleri ne varsa, felsefe sayesinde sorgu yetenekleri gelişir. İyi ve doğru dinlemeyi öğrenirler. İyi soru sormayı ve soruların her zaman tek yanıtlı olmadığını öğrenirler. Herhangi bir konuya neden ve ne şekilde itiraz edebileceklerinin idrakine varırlar.

Gerçekleşen mantık hatalarının farkına vararak, bunları tanıyarak ortadan kaldırmayı öğrenirler. Mevcut varsayımlar üzerine hareket ederek, açığa çıkartabilecekleri yeteneklerinin farkına varırlar.

Felsefe eğitimleri bu sayede, çocukların toplum normları dışında özgürce sorgulama ve yaşama fırsatı elde etmelerini sağlar. Düşünen beyinler ise sürekli yeni soruların ve cevapların peşinde gitmeye devam eder.

Yevgeniy Zamyatin’in dediği gibi, "Çocuklar en gözü pek filozoflardır. Ve gözü pek filozoflar da kaçınılmaz olarak çocuk kalırlar. Evet, tıpkı çocuklar gibi durmadan soru sorarlar."

Zaten Sorularda Felsefe Var

Çocuğunuz her zaman “Neden” diye soruyor mu? Büyük soruların cevaplarını bulmalarına yardımcı olmak ister misiniz, ancak nasıl olduğunu bilmiyor musunuz? İşte küçük filozofunuzu teşvik etmenin birkaç yolu.

Her ebeveyn, çocukların her an "Neden?" diye sormayı sevdiğini bilir. "Neden iyi olmak zorundayım?" gibi sorular zorlu olabilir, ancak filozofların yetişkinler olarak sorduğu sorular tam olarak bunlar.

Çocuklar dünya için yeni ve elbette soru sorarak öğrenmeye çalışırlar. Bu doğal merak, felsefe çalışmasına katkıda bulunur ve bu merakı hem okulda hem de evde çocuklara öğretmek için kullanabilirsiniz. Sadece bir başlangıç ​​noktanız olmalı.

Neden Çocuklara Felsefe Öğretmeliyiz?

Beşeri bilimleri çalışmanın hepsi gereklidir ancak iyi bir vatandaş olmak için beşeri bilimler şarttır.  Felsefeyi uygulamada gereken beceriler, modern çağ için en hayati karakter analizlerinin bazılarını içerir: eleştirel düşünme, karşıt bakış açılarına tolerans ve halkla konuşma; bunlar buzdağının sadece görünen kısmıdır.

Felsefeyi öğrenmek, bu becerilere genç yaşta başlamak demektir. Araştırmalara göre felsefe okuyan çocukların sözel ve sayısal zeka testlerinin her ikisinde de yüksek başarılar elde ettiği görülmüştür.

Daha İyi Bir Hayat İçin Felsefe

Felsefe, güzel yaşamanın hayati bir parçasıdır. Sokrates bize “Sorgulanmamış hayatın yaşanmaya değmeyeceğini” söyledi ve aksiyomu söylediği gibi bugün de doğru.

Çocuklara felsefeyi öğretmek eğitim hayatını daha erişilebilir kılar, kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı nasıl daha iyi hale getirebileceklerini sormalarına yardımcı olur ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlar. Büyük tüm düşünürler mükemmel icatlar yapmışlardır.

Çocuklara Felsefeyi Nasıl Öğretirsiniz?

Felsefi soruları tartışmak basit olabilir. Çocuklara felsefe öğreten programlar genellikle öykü ile başlar - örneğin Kralım Yeni Giysileri - ve bununla ilgili soruları tartışırşlar.

Neredeyse tüm kitapların içinde derin sorular vardır ve aslında çocuk kitapları sık sık derin bir alana girer. Siz de bunu çocukken fark etmişsizdir. Aynı kitapları şimdi okursanız altında yatan temayı daha net algılarsınız.

Makul derecede derinlemesine bir tartışma, sadece okunan kitap hakkında sorular sorarak ortaya çıkar.

Evde, sorulan soruya cevap vermek basittir ama çocuğunuzun cevabı kendisinin bulmasını sağlarsanız ona felsefik dünyanın kapılarını aralarsınız. Çocuk size “Rakamlar gerçek mi?” Diye sorarsa, Gerçeklik ne demektir, bir şeyin gerçek olması için nasıl olması gerekir diye sorun. Size zor gelen konulara çocuğunuz pratik şekilde cevap verecektir. Örneğin oyuncaklarımı elimde tutuyorum, onlar gerçektir derse. Siz ona rakamları tutabilir misin diyebilirsiniz.  Tutamıyorum ama varlar yani gerçekler diyebilir. Tutamıyorum o zaman gerçek değiller diyebilir. İkisi de doğrudur. Ancak siz çocuğunuzun beynini çalıştırmış egzersiz yaptırmış olursunuz ve zekası önemli ölçüde gelişir.

Düzenli Olarak Çocuklara Felsefe Öğreten Var Mı?

Ülkemiz lise düzeyinde felsefe eğitimine ihtiyaç duyar. Örneğin Fransa'nın erken yaşta felsefe eğitim sistemi çok güçlüdür. Gelişmişlik ülkede değil ailede başlar. Çocuğunuzun gelişmiş bir dünya görüşü olmasını isterseniz önce siz felsefeyi kavrayın sonra ona iletin. Aradaki farkı göreceksiniz. Ayrıca çocuklara felsefe eğitimi veren özel kurumlar da vardır.

Yukarı