Çarşı Medya
Asistan

Dünyanın Yedi Harikası ve Özellikleri

Dünyanın Yedi Harikası ve Özellikleri

Dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan, birbirinden güzel ve tarihi eserlerin bulunduğu Dünyanın Yedi Harikası listesi MÖ 2. yüzyılda son şeklini almıştır. Herkesin ölmeden en azından birini görmek isteyeceği dünyanın yedi harikası ve özelliklerini sizler için derledik. Öncelikle dünyanın yedi harikasını sıralayalım.

Dünyanın Yedi Harikası Nelerdir?

  • Mısır Piramitleri
  • Babil
  • Olimpiya’daki Zeus Heykeli
  • Rodos Heykelleri
  • İskenderiye Feneri
  • Halikarnas Mozolesi (Kral Mozolos’un Mezarı)
  • Artemis Tapınağı

Dünyanın Yedi Harikası’nın Özellikleri Nelerdir?

Mısır Piramitleri

Bizanslı Philon’un söylemiyle “yığınla taşın yığınla taşla kaplanmış hali” olan Mısıır Piramitlerinin en yüksek ve en görkemli piramidi KeopsPiramidi’dir. 146 metre yüksekliğe sahip olan Keops Piramidi her biri 30 ton olan iki milyondan fazla taş blok kullanılarak yapılmıştır. Büyük bir kusursuzluğa sahiptir. 30 yıl boyunca yüz binlerce işçi tarafından Tanrı Kral Firavunun mezarı olması için yapılmıştır. Tanrı Kral diyoruz çünkü firavun adeta tanrı olarak görülüyordu. Bu efsanevi büyüklükteki mezarın sahibi firavun,2600 yıl önce bu piramidin yapılmasını istedi. Ölümden sonraki yaşama oldukça önem veren Mısırlılar için mumyalama çok önemliydi.

Babil

Efsaneye göre Dicle ve Fırat nehrinin arasında cennet bulunmaktaydı. Bu iki nehir, Mezopotamya’ya hayat vermekteydi. Efsane kraliçe Semiramis, bu iki nehrin suyunu kanallar yaparak toprağa ulaştırdı ve çorak toprakta çiçekler, bahçeler oluştu. Babil, dönemin en büyük kentiydi. O dönemde Avrupa’da işler kötü giderken, Mezopotamya adeta altın devrini yaşıyordu. Oldukça büyük bir şehir olan Babil de o dönem Mezopotamya’da başkentti. Babil’in 100 km’lik bir çevresi vardı. Babil’de bulunan Babil Kulesi de önemli yapılardan birisidir. 90 metre uzunluğundaki bu kule Tanrı Marduk’a adanmıştır ve bir kısmı hala ayaktadır.

Olimpiya’daki Zeus Heykeli

MÖ. 700 yıllarında düzenli olarak olimpiyat oyunları düzenleniyordu. Halk tarafından kutsal görülen bu olimpiyatların amacı halkların kardeşliğini pekiştirmek ve barışı sağlamaktı. Olimpiyatları kazanan kişilere de bu yüzden zeytin dalı verilirdi. Uzun süre başarılı olan yarışmacılarsa maaşa bağlanırdı. Dünyanın yedi harikasından birisi olan Zeus Heykeli de olimpiyatların yapıldığı Olimpiya kentinde bulunuyordu. Fildişi ve altın kullanarak yapılan heykelin boyu tam 12 metreydi. Ünlü heykeli ziyaret etmek, o kente gelen kişilere zorunluydu. Adeta bir hac yeriydi. Ne yazık ki bu yapı günümüze ulaşamamıştır ancak çoğu kitapta bahsedilir.

Rodos Heykelleri

Ege tarafında bulunan Rodos Adası’nda bulunan Rodos Heykelleri’nin MÖ. 225 yılı civarında yapıldığı öngörülmektedir. İçerisinde felsefe okulu da bulunduran Rodos Adası insanlık tarihinin çok önemli yerlerindendir. 300’den fazla heykele ev sahipliği yapan Rodos Adası’nı ziyaret eden ünlü heykeltıraş Michelangelo’nun heykelleri gördüğü zaman hayrete düştüğü söylenir. Bu heykellerin yapımı 12 yıl sürmüştür ve 60 yıl boyunca hasar görmeden ayakta kalmıştır. Yıkıldıktan sonra Philon tarafından anlatılan bilgiler günümüze kadar gelmiştir.

İskenderiye Feneri

Kuzeyle güneyi birleştiren ve oldukça önemli bir yer olan Nil Nehri’nde bulunan PharosAdas’nda bulunan İskenderiye Feneri de dünyanın 7 harikası listesinde kendine yer buluyor. Var olup olmadığı uzun bir süre tartışılsa da eski kaynaklarda anlatıldığı için varlığı kabul görülür. MÖ. 80 yılında yapıldığı ve 120 metre yüksekliğe sahip olduğu eski kaynaklarda geçmektedir.

Halikarnas Mozolesi (Kral Mozolos’un Mezarı)

MÖ 5 veya 4. Yüzyıl civarlarında kurulan Halikarnas, yani Türrkiye’nin güneyindeki Bodrum, Dorlar tarafından kuruldu. MÖ 386 yılında imzalanan barış antlaşmasının ardından Bodrum (Halikarnas) Pers hükümdarlığına girdi. Dönemin Pers valisi Mozol, Halikarnas’a valilik yapıyordu ve kelimenin tam anlamıyla kendi başına bir devlet oluşturmuştu.

Öldükten sonra adına anıt mezar yapıldı. Mozol öldükten sonra gövdesi yakıldı ve Mozol’un küllerini eşi Artemis içti. Daha sonra kocasının anısı için çok büyük bir anıt yaptırdı. Büyük mermerle kaplanmış bu yapının çatısı piramit şeklindeydi. 43 metrelik yüksekliğe sahipti. Anıtlardan genelde ruhani bir yarar beklenir. Ancak bu mozolede herhangi bir yarar beklenmez. Bu anıtı Artemis’in kocasına olan aşkı meydana getirmiştir. Ne yazık ki söz konusu mozole bugün mevcut değildir. Kalıntılarının İngilizler tarafından İngiltere’ye kaçırıldığı öne sürülür.

Artemis Tapınağı

Günümüzde sadece kalıntıları kalan Artemis Tapınağı çok etkileyici bir yapıdır. 110 metre boyunda ve 55 metre genişliğinde temele sahip olan bu yapı beyaz mermerlerden yapıldı. 18 metre yüksekliği bulunan 127 sütuna sahipti. Bu tapınak, Zeus ve Ledas’ın kızı olan Artemis’e adanmıştır. Anadolu’da bereket tanrıçası ve tüm canlıların koruyucusu olarak görülürdü. Artemis Tapınağı iki sıra halinde dizilmiş sütunlardan oluşuyordu. Zarif bir tarza sahipti.

Yukarı