Çarşı Medya
Asistan

Eğlen Eğlendir! İçerikleri Tatlandırmak İsteyenlere!

Eğlen Eğlendir! İçerikleri Tatlandırmak İsteyenlere!

Etkileyici blog yazısı hazırlamak için yol gösteren birçok farklı yöntem bulmak mümkün. Blog yazısı için eğitimden çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Profesyonel yazarların hayranlık uyandıran yazıları nasıl oluşturduklarını anlamak için izlenmesi gereken yolu bilmek önemlidir.

Blog yazısı oluştururken öncelikle insanların dikkatini çeken başlık bulmak, büyüleyen tanıtımları kelimelere dökmek, insanları etkileyen tavsiyelerin sırrını bilmek gerekir.

 • Okuyucuyu alıp götüren başlık seçimi;
 • Okuyucunun yakalamayı başaran giriş yazısı;
 • Okuyan herkesi merak ettiren tavsiyeler;
 • Patlama etkisi yaratan motivasyon;
 • Blog yazısını parlatmaya imkan sağlayan ince detaylar profesyonel blog yazarlarının sırları arasında yer alır.

İçeriği Okutan Çılgın Başlıktır

Blog yazarının yaptığı en büyük yanlışlardan biri başlıktan önce yazıyı hazırlamaktır. Bu yüzden içerikler bambaşka bir yöne gidebilir ve okuyucularda beklenen etkiyi göstermez. Oysa öncelikle yazıyı okutmayı sağlayacak olan çılgın bir başlık bulmak gerekir.

İçeriğin ana teması oluşturulan başlık çerçevesinde belirlenmelidir. İçeriklerde oluşturulan başlık yazının belirleyicisi, yazı ise okuyucu açısından yol göstericidir. Etkileyici bir başlık bulmak için doğru bir konu seçilmelidir.

Mükemmel bir başlık için araştırmalar yapılmalı gerekirse etik ve akılcı bir şekilde benzer başlıklardan yararlanılmalıdır. Başlık seçiminde yazarın kendisini okuyucunun yerine koyarak duyularını harekete geçirmesi içeriğin tam anlamıyla hedefe ulaşmasını sağlar.

Blog yazısı başlıkları dikkat çekerek merak uyandırmalıdır ama asla sonuca götürmemelidir. Okuyucuyu sonuca taşıyan bir başlık, hedef kitleyi kaybetmeye neden olur. Blog yazarlarının birçoğu konuşma tarzı ile manşet atar oysa bu yapılan en büyük yanlıştır.

Giriş Bölümü İle Okuyucuyu Tutmak

Blog yazılarında başlık kadar önemli olan kurallardan biridir giriş yazısı hazırlamaktır. Okuyucu her zaman kararsızdır, yazıya göz atar ardından hemen kaybolur. Okuyucu tutmak ancak giriş yazısı ile mümkündür.

İyi bir giriş bölümü hazırlamak için ilk kural okuyucu ile empati kurmaktır. Yazar kendini okuyucu yerine koyarak ne yaşadığını ya da ne hissettiğini anlamalıdır. Sadece anlamakla kalmamalı bunu okuyucularına hissettirmelidir.

Etkili blog yazısında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de duyguları tetiklemektedir. İnsanlarda endişe, rahatlık, korku gibi duygular tetiklemeli ve yazar tüm duyguları hissederek yazmalıdır.

Birçok Şeyi Anlatan Tek Bir Cümle

Giriş bölümü kuralları içerisinde üçüncü sırayı okuyucuyu sayfanın altına çekmek yer alır. Bunun için 3 farklı ipucunu verebiliriz;

 • Kısa cümleler ile sorular sormak.
 • Mümkün olduğu kadar az kelime ile anlatmak.
 • Yazının ritmini giriş bölümü ile ayarlamak.

Bu ipuçlarına aynı zamanda kısa cümleler kullanarak, hareketli paragraflar tercih ederek hareket katmak söz konusudur. Okuyucunun endişesini ya da korkularını giriş yazısına taşımak, yazar ile okuyucu arasında dostluk hissi sağlar.

Giriş bölümü okuyucuya blog yazısını okuduğunda ne hissedeceğini ya da ne yaşayacağını gösteren bir ipucu olmalıdır. İçinde birçok şeyi anlatan tek bir cümle dahi okuyucunun yazıda kalmasını sağlar.

Gerek hedef kitleyi yakalamak gerekse içeriğin en iyi sonuca ulaşmasını sağlamak için iki farklı giriş bölümü taslağı çıkarılabilir. Başlık ve giriş yazısı ile hedef kitleyi yakalamayı başaran blog yazısı artık vaat ettiğini sunmalı.

Bunun için blok yazarının yapması gereken insanlara göz ardı edemeyecekleri tavsiyelerde bulunmaktadır. Sadık bir okuyucu kitlesine sahip olmak isteyen blog yazarı verdiği tavsiyeler ile bunu başarır.

Alt Başlık Okuyucuda Merak Uyandırmalı

Tavsiyeler veren bir içerikte ilk kural alt başlık eklemektir, kullanılan alt başlıklar içeriğin kaliteli olduğunu kanıtlamaya imkan sağlar. O yüzden başlık kullanmak önemsenmesi gereken içerik kuralları içerisinde bulunur.

Alt başlıkları mümkün olduğu kadar birkaç paragraf ara ile kullanmak önemlidir. Alt başlık içeriğin gidişatını okuyucuya hissettirir. Uzun ve sıkıcı bir metin gören okuyucu kolaylıkla blogtan uzaklaşır. Aynı amaca sahip olan alt başlık, okuyucuda merak uyandırmalıdır. Ancak yazar düz alt başlıklar kullanmaktan kaçınmalıdır.

Alt başlık, içerik ile ilgili fazla detay vermemeli ama okuyucuda merak hissini harekete geçirmelidir. Alt başlıklar metnin genel başlığında bulunmalı, okuyucuyu gerçek hedefe taşımalıdır. Hedeften kopan okuyucuyu yeniden yazıya döndürebilmelidir. Seçilen alt başlıklar içerikten ayrı olmamalı, aynı biçim ve formatı takip etmelidir.

İçerik hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri de okuyucuya beklenmeyen bir şey sunmaktır. Benzersiz bir bakış açısı ya da bir deneyim ekleyerek içerikte beklenmeyen bir durum oluşturulur.

Ancak okuyucuda şok yaşatmak adına aşırıya kaçmaktan da uzak durulmalıdır. İçeriklerde belli bir formülü takip etmek gerekir, her bölümün uzunluğu ya da her alt başlığın aynı modeli izlemesi gibi...

Blog Yazarı Okuyucusunu Şaşırtmalı

Yazılarda tutarlılık ne kadarsa, okuyucunun da yazıda kalması o kadar başarılıdır. Bir blog yazarının profesyonel olmasını ortaya koyan küçük ayrıntı aynı zamanda okuyucunun yazarın deneyimlerinden etkilenmesini de sağlar.

Yazının her bölüm başına, sonuna ve ortasına kişisel bir deneyim koymak ve bunu tavsiyeler ile netleştirmek yazarın profesyonelliğini kanıtlar. İçeriklere eklenen formül okumayı kolaylaştırır; ayrıca hazırlanan yazının okuyucu gözünde mükemmel bir eser olarak görünmesini sağlar.

Blog yazarlarının birçoğu yazılarında okuyucuya çok fazla detay vermez. Amaç okuyucunun ürünün ya da hizmetini satın alması ya da üye olmasını sağlamaktır. Bundan dolayı tavsiyeleri de genellikle yüzeyseldir. Oysa okuyucu açısından bu durum iyi bir izlenim edinmeyi imkansız hale getirir.

Okuyucu kısa zaman içerisinde blogtan ayrılır, iyi bir blog yazarı okuyucusunu şaşırtmayı başarmalıdır. Aksi halde sadık bir okuyucu kitlesine ulaşması söz konusu değildir. Okuyucunun dikkatini çeken içerik hazırlanırken güçlü bir şekilde başlayan giriş yazısı ve başlığın ardından sağlam bir ana metin oluşturulmalıdır.

İçeriğin her bölümü benzersiz olmalı, her bölüm okuyucunun dikkatini çekmeli ve onu tatmin etmelidir. Bölümlerde yaşanan kopukluk ya da dikkat çekici tarzın değişimi okuyucunun içerikten uzaklaşmasına neden oluşur.

İnfial Etkisinde İçerik Sonu Oluşturulmalı

Yazar içeriğin ana bölümünü oluşturmadan önce bir taslak oluşturmalı. Oluşturulan taslak sadeleşirse içeriğinde sahip olacağı netlik o kadar artar. Ve en son aşama… içerik başladığı gibi biten son bölüm ile bağlanmalıdır.

Hazırlanan içeriği okuyucuda infial etkisi yaratan bir tarz ile bitirmek başlığın vaat ettiği hedefe ulaşmayı sağlar. İdeal bir içerik sonuç bölümü oluşturmak için okuyucuyu motive etmek gerekir. Okuyucuya tavsiyelere uyulması halinde neler yaşayacağı gibi moral konuşması yapılmalıdır.

Beklentileri yükseltilerek güçlendirilen okuyuculara harekete geçmeleri için motivasyon oluşturulmalıdır. Blog yazarlarının en yaygın hatalarından biri de içeriğin sonunda yeni bir bilgi paylaşmak ya da ipucu eklemektir.

Bu durumda, kendini içeriye kaptıran ve heyecanlı okuyan takipçi son anda bambaşka bir şeyle karşılaşır. Bu sarsıcı durum blog yazarının yaptığı hataların başında gelir. İçeriğin sonucu yazılırken yazarın kendisini okuyucusunun yerine koyması gerekir.

Verdiği tavsiyelerin nasıl etkilediğini hesaplamalıdır. Okuyucunun bakış açısına odaklanan blog yazarı, harekete geçmeleri için motive konusunda başarılı olmalıdır.

Yayın Öncesi Son Dokunuşlar

İçeriğin yayına girmeden önceki son aşaması süslemek ve üzerindeki hataları düzenlemektir. İnsanlara sorunsuz okuma deneyimi sağlamayı hedefleyen blog yazarı dikkat kaybına neden olacak tüm detaylardan kurtulmalıdır.

Gereksiz olan her şey içerikten çıkarılmalıdır; önemli olan okuyucuya doğru mesajı iletmektir. Okuyucuya bir profesör edasında değil onları anlayan biri olduğunu hissettirmek önemlidir, düzenlemeler yapılırken bu detay kesinlikle atlanmamalıdır.

Blog yazısını hareketlendiren, enerji katan duygular eklenmeli, kullanılan paragraf ve cümleler gözü yormamalıdır. Karmaşık ifadelerin yerini basit ifadeleri almalı, kullanılan dil sade ve yalın olmalıdır.

Çelişkili ya da tekrar eden cümleler kaldırılmalı ve her cümlenin hedefe doğru ilerlediğinden emin olunmalıdır.

 • Her cümle ve paragraf sorunsuz şekilde akmalı;
 • Okuyucu rahatsız eden ani değişiklikler silinmeli;
 • Taklitten uzak, gerçekçi olunmalı;
 • Vurgu yapılmak istenen cümleler kalın ve italik olarak kullanılmalı;
 • Maddeleme işaretleri kullanmalı;
 • Soyut ifadelerden uzak durmalı;
 • Tavsiyelerde bulunurken kesinlikle kararlı olmalı;
 • İçerik ile alakalı görseller kullanılmalı;
 • İçerikte tutarlı olunmalı;
 • Konuyla alakalı tüm bilgiler içerikte yer almalı;
 • Zayıf ya da gevşek kelimeler yerine güçlü sıfatlar kullanılmalı;
 • Her bölüm birbirini takip eden hız ve ritme sahip olmalı;
 • Yazım hataları ve gramer problemleri düzeltilmelidir.

Çarşı Medya’nın blog için bakış açısı bunları içerir. Siz de ziyaretçilerinize yenilikler sunmak isterseniz, ultra değişim başlıklarına sahip olan İDİThU programımıza dahil olun!

Yukarı