Çarşı Medya
Asistan

Makale Nasıl Yazılır?

Makale Nasıl Yazılır?

Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

Bilimsel makale nasıl yazılır; makale yazar ya da yazarların araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını yansıtan bir çalışmadır. Bilimsel makaleler karmaşık cümlelerle karakterizedir. Bilgiler açıkça, özellikle ayrıntılı olarak belirtilir. Beşerî bilimler, ekonomi, pedagoji, felsefe veya sosyoloji üzerine bilimsel makale yazılabilir. Herhangi bir bilimsel makalede, çalışmanın alaka düzeyini ve yeniliğini, amacını ve amaçlarını, sonuçlarını tanımlamak gerekir.

 • Alaka; bilimsel makalede bahsedilen konunun mevcut sorunlarının açıklaması.
 • Yenilik; bilimsel makaleniz ile diğer yazarların eserleri arasındaki fark anlatılır. Çoğu durumda, yazarlar popüler konular hakkında bilimsel makaleler yazarlar, örneğin “Küçük İşletmelerin Gelişim Sorunları”. Yazarın görevi, diğer yazarların bilimsel çalışmalarını incelemek, ortaya çıkmadıkları sorunun yönünü belirlemek ve bilimsel makalenizde (çalışmanın ana bölümünde) ortaya çıkarmaya çalışmaktır.
 • Amaç; şu sorunun cevabıdır: “ne yapmak istiyoruz?”. Bu, hedef belirlendikten sonra yapılmalıdır. Örneğin, diğer yazarlar küçük işletme sorununu incelerken matematiksel analiz yöntemlerini kullanmadılar ve bu nedenle tahminleri yeterli kabul edilmedi. Bu durumda, bu hedefi belirleyebilirsiniz; ekonomik ve matematiksel yöntemleri kullanarak sorunları tanımlamak, güvenilir tahminler oluşturmanızı sağlayacaktır.
 • Görev; hedefe ulaşmak için gerekli eylemlerdir. Önceki örneğe dayanarak, aşağıdaki görevleri formüle edebilirsiniz:
 1. Yeni dönem için istatistiklerin güncellenmesi;
 2. Matematiksel model oluşturmak;
 • Konunun yeterliliğinin değerlendirilmesi
 • Sonuçlar; çalışmanın sonuçlarının açıklaması, ana bölümde yazılan her şeyin özeti. Sonuçların, amaç ve hedeflere ulaşıldığını, sonucun elde edildiğini ve değere (ekonomik, sosyal, sanayi vb.) sahip olduğunu kanıtlayacak şekilde oluşturulması gerekir.

Uyarı! Bu bilimsel makale yazmanın temel bilgisiydi. Ayrıca, bilimsel makalenin yapısı ile ayrıntılı olarak tanışacak, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerin nasıl yazıldığını öğrenmeniz gerekir.

Akademik Makale Nasıl Yazılır

Akademik makale nasıl yazılır; yazarın araştırma çalışmalarını özetlediği bir yayındır. Elde edilen veriler, bilimsel tarzda araştırma raporları ve metinler oluşturmak için genel kabul görmüş kurallara uygun olarak mümkün olduğunca açık, mantıklı ve somut olarak sunulmalıdır.   Tanıtım; Giriş bölümünde, çalışmanın amacını ve konusunu tanıtmalı, kullanılan araştırma yöntemlerini (ekipman, ölçüm parametreleri, vb.) Belirtmeli,hipotez formüle etmelisiniz. Daha önce netleştirilen ve netleştirilmesi gereken öncüllerin çalışmalarının sonuçlarını yansıtmak gereksiz olmayacaktır.

Ana Metin

Ana bölüm akademik makalenin en kapsamlı ve önemli kısmıdır. Araştırma sürecini yavaş yavaş ortaya çıkarır, sonuç çıkarmamıza izin veren argümanları ana hatlarıyla belirtir. Makale, deneylere ve deneylerin sonuçlarına dayanarak yazılırsa, aşamaları ve ara sonuçları yansıtmak için bu deneyleri ayrıntılı olarak açıklamak gerekir. Herhangi veri başarısız olursa, başarısız sonucu etkileyen koşulları ve eksiklikleri gidermek için yöntemleri ortaya koyarak da açıklanmalıdır. Mümkün olduğunda, tüm çalışmalar görsel olarak sunulmaktadır. Şemalar, tablolar, grafikler, çizelgeler, grafik modeller, formüller, fotoğraflar burada uygundur. Tablolarda başlıklar bulunmalı ve grafik materyalin altyazıları olmalıdır. Bu tür her öğe doğrudan makalenin metni ile ilgili olmalı, makalenin metni ona bir bağlantı içermelidir.

Bulgular

Bu bölümde yazarın ana başarıları soyut olarak yayınlanmaktadır. Tüm sonuçlar yazarın kendi yorumu olmadan objektif olmalı ve olduğu gibi yayınlanmalıdır. Bu, okuyucuların verilerin kalitesini değerlendirmelerini ve kendi sonuçlarına göre kendi sonuçlarını çıkarmalarını sağlar. Ayrıca, elde edilen sonuçların analizini sunabilir ve yapılan çalışmanın önemine dair öznel bir görüş belirtebilirsiniz.

Referanslar

Bu bölüm makalenin metninde atıfta bulunulan veya atıfta bulunulan referanslara bağlantılar sağlar.

Deneme Makalesi Nasıl Yazılır

Yazar adaylarımızdan deneme makalesi yazmalarını isteriz. Çünkü bu sayede yazı yazmadaki yeteneklerinden, imla kuralları bilgisine, cümle düzenlerinden kişiliklerine kadar çok şey öğreniriz. Deneme makalesi nasıl yazılır; Makale yazmanın temel ilkeleri hakkında adım adım konuşmak isteriz. Bu bilgi, potansiyel müşterilerle iletişim kurmanıza ve uzman olarak durumunuzu pekiştirmenize yardımcı olacaktır. İnternette ne kadar çok makale yazarsanız da ünlü olmazsınız ancak, kaliteniz firma içinde ses bulur ve maaş artışı işle ödüllendirilirsiniz. Üstelik yazılarınız sayesinde müşteriler de kendi işlerinde başarılı olurlar. Temel bilgilerle başlayalım. Aşağıdaki adım adım talimatları kullanarak bir makaleyi kolay ve basit bir şekilde yazabilirsiniz: Not: deneme makaleniz hiçbir yerde yayınlanmayacaktır ancak denemeniz başarılı olursa daha sonra yazacağınız makalelerde de düşünöe tarnızın pekişmesi için ayrıntıları veriyoruz

1 adım; Konu

Konuyu biz veriyoruz. Yazacağınız makalenin o konuyu ortaya çıkaracağını unutmayın. Yazınız konu ile alakalı olmalıdır. Verilecek tüm özel bilgileri vermelisiniz. Ek olarak, konuyu aldığınızda onun hedef kitlesine odaklanmalısınız; yani ihtiyaç duyan ve daha sonra yazınızı okuyacak kişilere. Bir uzman gibi yazmak için aşağıdaki biçimlerde veya mizanpajlarda yazmanız gerekir; İlk biçim: “Problem + çözüm” - hedef kitlenize bir konuyu açıklayacak ya da bazı sorularına yanıtlar vereceksiniz. Problemini izole edin. Ben dili kullanmayacak şekilde kişiye neyi nerden nasıl elde edebileceğini anlatın. Gerekirse pratik bilgiler verin ama ben dili yani birinci tekil şahıs kullanmadan. (öneriyorum, sunuyorum değil, öneriyoruz, sunuyoruz) İkinci biçim: “Hizmet” – firma hakkında yazıyorsanız, bu firma neyi, neden nasıl yapıyor. Bunu genel bir şekilde ifade etmelisiniz. Hizmetlerin detaylarına girmelisiniz. Üçüncü biçim: “ (soru - cevap)” – konunuzla ilgili merak edilenler neler, sorunuzu sorun ve cevaplayın. Dördüncü format: “Uzman gibi düşünme” – internet denemelerinin ve internet yazarlarının en kalitelilerin tarzı budur. Konunun uzmanı gibi düşünürler.  O konu hakkında tek uzman sensin ve cümleye döktüğün bilgiler tam yerinde ve eşsiz. Kurumsal dil kullanılan yazılardır. Bu tür deneme gönderen yazarların yüzde yüzü işe alınır. Beşinci format: “Pratiklik” - adım adım, okuyucularınıza gerekli bilgileri tane tane verirsiniz. Okuyucu dördüncü format kadar etkilenmez ama hızla tüm bilgileri alır. İlk etapta makale yazmayı öğrenmeniz için yukarıdaki formatlardan birini seçebilirsiniz. Daha sonra zaten zamanla hepsinde uzman olacaksınız. Amacımız sitelere makale yazmaktır. Bu nedenle yazacağınız site sizinmiş gibi düşünmeli, bilgileri o şekilde vermelisiniz. Yani uzman sizsiniz, öyle hissetmelisiniz. Bazı siteler aşırı kurumsaldır o zaman ciddi bir tavırla yazacaksınız. Bazı siteler eğlencelidir o zaman neşeyle, dinamik ve heyecanlı yazılar yazacaksınız. Yani sitenin kimliğine bürüneceksiniz. Makale yazarlığı budur.

2. adım; Başlık

Başlıkları da biz veriyoruz; çok nadir başlık seçimini size bırakırız. Bu durumda başlık seçerken, asıl şey aşırıya kaçmamak ve sıradan olmamaktır. Çok orijinal olmasına da gerek yoktur. Makalenin başlığı ilgi çekici olmalı, okuyucuların merakını canlandırmalı, tıkladıklarında ne olacağını bilme arzusunu uyandırmalıdır.

İyi başlık atmak için dört kural vardır:

 • Başlığın kendine dikkat çekmesi önemlidir, "akılda kalıcı".
 • Merak uyandırmak ve makaleyi okumaya motive etmek önemlidir.
 • Makalenin yazıldığı hedef kitle tarafından anlaşılabilir ve sıklıkla kullanılan kelimeler kullanılmalıdır.
 • En önemlisi, başlıkta makalede kullandığınız anahtar kelimeyi kullanın, yani. makalenizde açıklanan popüler konuyla ilişkilendirilmiş sözcük ya da sözcükleri.
 • Ünlem işareti veya soru işareti koyarak başlığa duygusallık katmayın.
 • Ayrıca, başlığı asla büyük harflerle yazmayın. Çünkü “BAĞIRIYOR VEYA AGRESİF GÖRÜNÜYOR” gibi olursunuz. “Bunun Yerine Narin Yapıyı” kullanın sadece her kelimenin ilk harfi büyük olsun. Sadece tırnak işareti içindekilerini görerek bile aradaki farkı anlayabilirsiniz.

Seo Uyumlu Makale Nasıl Yazılır

Seo uyumlu makale nasıl yazılır; asıl mesela anahtar kelimelerdir. Makaleniz ne kadar kaliteli olursa olsun anahtar kelimenizi doğru yerde ve doğru bir cümleyle kullanmazsanız makale başarısız kabul edilir.

Anahtar kelimenin önemi;

 • Anahtar kelimeler makalenin bir tür arama anahtarıdır.
 • Bibliyografik veritabanları anahtar kelime aramaları sağlar.
 • Anahtar kelimeler kilit noktaları, sonuçları, terimleri yansıtabilir.
 • Makalenin içeriğini ifade etmek ve araştırmak için değerlidir.
 • Makalenin ana konusunu yansıtan kavramlara ek olarak, yan konuyu yansıtan kavramlar kullanılır.
 • Anahtar kelimeler hem tek tek kelimeler hem de kelime öbekleri olabilir.
 • Genellikle 5-10 anahtar kelime yeterlidir.

Makale Girişi Nasıl Yazılır

Makale girişi nasıl yazılır; makale girişi bize okulda öğretilen genel tabirler kullanılarak yazılmaz. İnternet makalesinde giriş tamamen konuya özel olmalıdır. Konunuz; limonun faydaları ise makaleye şu şekilde başlarsanız yanlış olur; Günümüzde limon, herkes tarafından sevilen, salatalarda sıklıkla tercih edilen C vitamini deposudur. YANLIŞ! Makalenin kalanı istediği kadar iyi olsun böyle bir giriş tüm kariyerinizi etkiler. Genel giriş, okuyucu zaten bunu biliyor evet limonu herkes sever evet C vitamini var, bunları biliyorum der çıkar.

Olması gereken;

Limon, sedefotugiller (Rutaceae) familyasından pürüzsüz yeşil yapraklı sık dallarla kaplı ağacın sarı renkteki meyvesidir. Doğru! Mükemmel bir giriş cümlesi! Bu cümleden sonra asla kötü bir içerik yazılamaz. Konuyu derinlemesine inceledik, haydi okumaya devam et demiş olursunuz. Daha sonra makalenizde limonun içeriğinden, bu içeriklerin insanlara ne gibi faydalar sunduğundan bahsedersiniz ve çok kaliteli bir makale yazmış olursunuz.

Yukarı