Çarşı Medya
Asistan

Paralel Evrende Bir Cuma Sabahı

Paralel Evrende Bir Cuma Sabahı

Meşk edip kanma sakın cilve-i nisaya sen,

Ebedi istirahat belki de yakındadır.

Nar olup tutuşsa da temas-ı yar ile ten,

Sabır ile feragat ibadet katındadır.

 

Ham söyleme sözünü yevm-ül kıyame yakın,

Edep ile tevakkuf hayırlar safındadır.

Bahar gelir aldanma şems-ü şitaya sakın,

Hak zamana murakıp, ahiri başındadır.

Yukarı