Çarşı Medya
Asistan

Peygamber Efendimizin Ramazan’da yaptıkları

Peygamber Efendimizin Ramazan’da yaptıkları

Muhammed Mustafa'nın hayatı boyunca neler yaptığını, Ramazan ayında neler yaptığını ''ancak'' idrak edebiliriz. Veda Hutbesi temel alınarak, insanlığa, İslamiyete bıraktığı tek bir emanet vardır. Ona emanet edilen ve onun emanet ettiği, yaşam rehberia niteliğindeki en güncel ''Kitap'', Kur'an-ı Kerim'dir.

Peygamber Efendimizin Ramazan'da yaptıkları nelerdir konusunda bilgi ve izan sahibi olabilmek için, Kur'an okumak kafidir. Hadis kitapları, siyerler, İslam mitoloji kitapları gibi kaynaklardan edinilen bilgilerde, Ramazan gelenekleri ve ''sünnet'' anlatılır. Lakin, İslam Peygamberi'nin İslam gerekliliği oruç ve Ramazan önerileri ancak Kur'an-ı Kerim'den öğrenilebilir. Zira sahih hadisler veya siyerlerin, Kuran kadar gerçeği yansıtmayacağı net ve doğru bilgiler sunmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Ramazan ve Oruç Ayetleri

Yüce Allah, Peygamberine bildirdiği ''her'' konuyu, kullarına da bildirmiş, iletmiştir. Peygamberi vasıtasıyla ilettiği tüm ''mesajları'' ayet ve sureleri, kullarına iletmek üzere, bildirmiştir. Bu temel baz alınarak, Kur'an'ın oruç ve Ramazan ayetleri değerlendirilerek, Muhammed Peygamber'in Ramazan'da neler yaptığı idrak edilebilir.

Hasta ve yaşlı ziyaretleri pek çok kaynakta ön plana çıkarılırken, tavsiye olunan devamlılıktır. Sadece Ramazan ayında değil, yılın her ayında hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin ziyaret edilmesi gerektiği, aç insanların doyurulması gerektiği özellikle belirtilir.

Hayatının büyük kısmını ''sessizlik'' içerisinde geçiren Muhamme Mustafa, Allah ile buluşmanın şevki, Hira Mağarası'nın arşa yükselen enerjisiyle iftarların- sahurların saatini beklemediği kesindir. İlimlerle donatılan ve tüm insanlığa peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ''sessizlik orucu'' yani iletişim orucunu uyguladığı ''muhtemeldir.''

Peygamberlerin Babası olarak bilinen İbrahim, Meryem, İsa ve Muhammed Mustafa... Ayetlerin bildirdiği üzere, her biri namaz kılar, oruç tutardı. Ramazan ayı, ''Allah Dostları'' (Peygamberler- Nebiler) zihin dinginleştirmenin ve Allah'ı idrak- izan etmenin en özel ayıdır. Kuran öğretilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, sessizlik ve huşu, sadece yeme- içme mevzularıyla değil, zihin kontrolü, Miraç adaptasyonu ve Zülkarneyn misali zaman yolculukları için en ideal zamandır.

Hurma ile iftar açma, su ile günlerce aç kalma, insanları çokça ziyaret etme gibi geleneksel öğretileri, birçok ilmihalden, dini kitaplardan öğrenebiliriz. Peygamber Efendimizin Ramazan'da yaptıkları için ise; Kuran-ı Kerim'i okumalıyız.

Hiç şüphesiz Allah'ın buyurduğu gibi; ''Muhammed ancak bir peygamberdir....'' (Ali İmran- 144)

''Sırati Müstakim'' olarak adlandırılan ''en doğru'' bilgi için peygamberin yaşam tarzıyla değil, Allah'ın bildirdikleriyle Ramazan'ı anlamak, şüphesiz Muhammed Mustafa'nın isteğidir.

''Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.'' (Enbiya- 8) Ayetinde belirtildiği gibi peygamberler de tıpkı insanlar gibi yemek yer, tıpkı insanlar gibi yaşarlardı. Ki, insanlar üstün nitelik, doğa üstü güçler veya Tanrı sıfatları beklentisine girmemeleri için, yedikleri yemeklerden ziyade, Kuran bilinciyle davranırlardı.

İbadet, sevgi, hoşgörü, Yaradan'la buluşma, kader, iyilik ve güzellik ayıdır Ramazan. Peygamberimiz ve peygamberler için oruç programı, beyin, zihin ve mental yükseliş zamanıdır.

Yukarı